JUST EAT gebruikt cookies om bestellingen te verwerken, de gebruikservaring te verbeteren en om onze dienstverlening en marketing te verbeteren. Door verder te surfen en op een van de links op onze website te klikken ga je hiermee akkoord. Als je wilt, kun je de cookie-instellingen te alle tijden aanpassen. Meer informatie over cookies vind je in onze cookie policy

Bijgewerkt 3 maart 2014

Website Algemene Voorwaarden

  1. Algemene Voorwaarden voor gebruik en verkoop
  2. Privacy Verklaring
  3. Algemene Voorwaarden Kortingscodes
  4. Algemene Actie Voorwaarden
  5. Cookie Beleid

WEBSITE ALGEMENE VOORWAARDEN


BELANGRIJKE JURIDISCHE MEDEDELING

Deze algemene voorwaarden (tezamen met ons Cookie Beleid bevatten onze algemene voorwaarden ("Website Voorwaarden") en omschrijven op welke wijze wij, JUST EAT Benelux B.V. ("wij" of "JUST EAT") onze diensten via onze website www.justeat.nl en iedere JUST EAT mobiele applicatie waarmee onze website of diensten bezocht kunnen worden (gezamenlijk de "Website") aanbieden. Deze Website Voorwaarden zijn van toepassing op ieder product dat u via de Website bestelt. Lees deze Website Voorwaarden daarom zorgvuldig voordat u uw bestellingen via onze Website plaatst. Door het gebruik van deze Website en/of onze diensten, geeft u aan kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met de inhoud van deze Website Voorwaarden.

JUST EAT behoudt zich het recht voor deze Website Voorwaarden op ieder moment aan te passen, aan te vullen en/of te wijzigen zonder een verplichting tot mededeling daarvan u. We raden u aan om een kopie van deze Website Voorwaarden voor toekomstige verwijzingen af te drukken. Deze Website Voorwaarden zijn alleen in de Nederlandse taal beschikbaar.

Gebruik van uw persoonlijke gegevens die via de Website zijn verstrekt, zijn onderworpen aan onze Privacy Verklaring en ons Cookie beleid.

Ter voorkoming van misverstanden, verwijzingen in deze Website Voorwaarden naar de "Website" omvat tevens de verwijzing naar iedere huidige en iedere toekomstige versie van onze website http://www.justeat.nl en iedere JUST EAT mobiele applicatie waarmee onze website of diensten bezocht kunnen worden, waarbij het niet van belang is of de Website door iedere huidige of toekomstige platformen of apparaten (waaronder, maar niet beperkt tot, mobiele websites, mobiele applicaties, aangesloten of aanverwante websites voor het verkrijgen van toegang tot onze Website of diensten die van tijd tot tijd ontwikkeld kunnen worden) bezocht wordt.

U dient deze Website regelmatig te bezoeken om u op de hoogte te stellen van de huidige Website Voorwaarden. De Website Voorwaarden is op deze website beschikbaar via de in de kop vermelde link. U bent te allen tijde gehouden aan de op dat moment geldende Website Voorwaarden.


I. Algemene Voorwaarden voor gebruik en verkoop


1. INTRODUCTIE EN ONZE DIENSTEN

1.1 Bedrijfsinformatie: JUST EAT Benelux B.V. ("JUST EAT"), is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Utrecht, met haar bezoekadres aan de Vleutenseweg 386, 3532 HW, te Utrecht en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30190931.

1.2 BTW-nummer: Het BTW-nummervan JUST EAT is 8134.21.500.B.01.

1.3 Diensten: Wij bieden een dienst aan om uw bestellingen ("Bestellingen") voor producten ("Producten") aan restaurants met een afhaal of bezorgdienst ("Restaurants") zoals vermeld op deze Website door te geven.


2. WEBSITE TOEGANG EN VOORWAARDEN

2.1 Website toegang: U heeft toegang tot de meeste gedeelten van de Website zonder dat u daartoe een Bestelling hoeft te plaatsen of uw persoonlijke gegevens aan ons hoeft te verstrekken. De meeste gedeelten van de Website zijn voor eenieder toegankelijk.

2.2 Acceptatie van Website Voorwaarden: Door het gebruik (van een gedeelte) van deze Website, geeft u aan kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met de inhoud van deze Website Voorwaarden. Als u niet akkoord wenst te gaan met deze Website Voorwaarden dient u deze Website onmiddellijk te verlaten. U kunt in dat geval geen Producten via deze Website bestellen.

2.3 Aanpassing van Website Voorwaarden: Wij behoudens ons het recht voor om deze Website Voorwaarden op ieder moment te wijzigen. U dient deze Website regelmatig te bezoeken om u op de hoogte te stellen van de huidige Website Voorwaarden.. U bent te allen tijde gehouden aan de Website Voorwaarden die gelden op het moment dat u uw Bestelling plaatst.

2.4 Uw verantwoordelijkheid: U bent verantwoordelijk voor het treffen van alle benodigde maatregelen voor het verkrijgen van toegang tot de Website. U zult zorgdragen voor de acceptatie en naleving van de Website Voorwaarden door eenieder die deze Website via uw internet aansluiting bezoekt.


3. UW STATUS

3.1 Bevoegdheid en leeftijd: Door het plaatsen van een Bestelling via deze Website garandeert u dat:
(a) u wettelijk in staat bent om bindende overeenkomsten en/of rechtshandelingen aan te gaan; en
(b) u minimaal de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt;
(c) u de toestemming van uw ouders of voogd hiertoe heeft of verondersteld wordt deze te hebben (indien u jonger bent dan 18 jaar).

3.2 Alcohol en sigaretten: Tevens bevestigt en erkent u dat:
(a) personen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt geen alcohol bevattende dranken voor zichzelf of voor een derde mogen kopen.
(b) personen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt geen sigaretten voor zichzelf of derden mogen kopen.
(c) bestellingen voor alcohol houdende dranken en/of sigaretten van personen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt niet geaccepteerd worden.


4. HET PLAATSEN EN DE VERWERKING VAN EEN BESTELLING

4.1. Het samenstellen van uw Bestelling: Wanneer u uw Bestelling via deze Website heeft geplaatst in het (keuze)menu van het door u gekozen Restaurant en u de benodigde gegevens heeft verstrekt, wordt u in de gelegenheid gesteld om uw bestelling te bevestigen door te klikken op de button "plaats mijn bestelling" of een soortgelijke button. Let op: controleer de juistheid van de door u ingevoerde gegevens en verbeter eventuele fouten alvorens uw bestelling af te ronden en te klikken op de button "plaats mijn bestelling". Hierna wordt uw bestelling afgerond en verzonden en kunnen ingevoerde gegevens niet meer worden veranderd.

4.2 Aanpassing of annulering van uw Bestelling: Zodra u uw Bestelling heeft verzonden en uw betaling is verwerkt kunt u niet langer uw Bestelling aanpassen of annuleren en bent u niet gerechtigd tot enige restitutie (wij verwijzen u naar paragraaf 4.4 voor de beschrijving van procedure bij geweigerde Bestellingen). Als u uw Bestelling wenst aan te passen of wenst te annuleren kunt u de Klantenservice zoals beschreven in artikel 6.3 contacteren. De Klantenservice zal vervolgens trachten het Restaurant van uw verzoek op de hoogte te brengen. Er is echter geen garantie dat wij het Restaurant kunnen bereiken noch dat het Restaurant aan uw verzoek zal voldoen, bijvoorbeeld indien uw Bestelling als is verwerkt.

4.3 Autorisatie van uw betaling: Uw Bestelling zal niet worden verwerkt noch aan het Restaurant worden doorgegeven indien uw betaling niet wordt geautoriseerd.

4.4 Verwerking en afwijzing van uw Bestelling: Na ontvangst van uw Bestelling zullen wij uw Bestelling aan het relevante Restaurant doorgeven en zullen wij u van de ontvangst en verwerking van uw Bestelling op de hoogte stellen. Iedere bevestigings-pagina zichtbaar op de Website en iedere bevestigingse-mail die u ontvangt bevestigen slechts dat wij uw Bestelling hebben verwerkt en betekent niet zonder meer dat uw Bestelling door het desbetreffende Restaurant is geaccepteerd. Wij moedigen Restaurants aan om alle Bestellingen te accepteren en wij zullen afgewezen Bestellingen zo spoedig mogelijk aan u (per e-mail) mededelen. Restaurants hebben echter de bevoegdheid om Bestellingen te weigeren ingeval van drukte, weersomstandigheden of enig andere reden.

4.5. Levering van uw Bestelling: Restaurants geven slechts een indicatie van de tijd waarop de Bestellingen geleverd of afgehaald kunnen worden. Wij noch de Restaurants garanderen dat de Bestellingen binnen tijdsindicaties geleverd of afgehaald kunnen worden.


5. PRIJS EN BETALING

5.1 BTW en leverkosten: De prijzen op de Website zijn van toepassing. Deze prijzen zijn inclusief BTW, maar zijn exclusief bezorgkosten die aan het totaalbedrag van uw bestelling kunnen worden toegevoegd (wanneer u kiest voor bezorging in plaats van afhalen).

5.2 Onuiste prijzen: Deze Website bevat een groot aantal producten en diensten. Het is altijd mogelijk dat sommige prijzen niet juist of correct zijn. Wij zullen u normaliter van de juiste prijs op de hoogte stellen voordat uw Bestelling door het Restaurant wordt verwerkt en wordt verzonden indien de juiste prijs van uw Bestelling hoger is dan de op de Website vermelde prijs. Echter zijn wij noch het Restaurant verantwoordelijk om ervoor te zorgdragen dat uw Bestelling tegen de juiste lagere prijs wordt aangeboden of dat u nadien het verschil krijgt terugbetaald.

5.3 Betalingsmogelijkheden: Alle betalingen van bestellingen moeten geschieden volgens de betalingsmogelijkheden zoals op deze Website vermeld staan en wel via Ideal, geldige creditcard of via contante betaling bij bezorging.

5.4 Betaalkaarten: U kunt wellicht door het desbetreffende Restaurant worden verzocht om uw creditcard of bankpas aan het Restaurant te laten zien als bewijs van identificatie en zodat het Restaurant kan verifiëren of de gegevens zoals vermeld op de creditcard of bankpas met de Bestelling overeenkomen. Houdt u er echter rekening mee dat er van tijd tot tijd vertraging bij de verwerking van betalingen verricht door creditcards kan optreden; dit kan ertoe leiden dat betalingen na 60 dagen van uw rekening worden afgeschreven.

5.5 Tegoed en kortingsbonnen: Tegoed- of kortingscodes kunnen op uw Bestelling van toepassing zijn indien u een tegoed – of kortingscode gebruikt die door de Website wordt herkend en die door JUST EAT is goedgekeurd. U dient daarbij de kosten van enige betaalkaart zelf te dragen. De Algemene Voorwaarden Kortingscodes zijn van toepassing op het gebruik van de tegoed- of kortingscodes. Houdt u er rekening mee dat bij betaling van de Bestelling met creditcards (anders dan via Ideal) uw bank het bedrag van uw Bestelling op uw rekening voor enige tijd zal reserveren voordat het daadwerkelijk van uw rekening zal worden afgeschreven. Het door uw bank gereserveerde bedrag zal gedurende de periode van deze reservering niet op uw rekening beschikbaar zijn. JUST EAT noch enig Restaurant is aansprakelijk voor deze vertraging in de verwerking van uw betaling.

5.6: Afgewezen Bestellingen: Houdt u er rekening mee dat bij betaling van de Bestelling met creditcards (anders dan via Ideal) uw bank het bedrag van uw Bestelling op uw rekening voor enige tijd zal reserveren voordat het daadwerkelijk van uw rekening zal worden afgeschreven. Indien uw Bestelling vervolgens door het Restaurant wordt afgewezen (zoals in artikel 4.4. hiervoor omschreven) of indien uw Bestelling is geannuleerd, zal het op uw rekening gereserveerde bedrag van uw Bestelling niet aan ons worden overgemaakt maar zal het gereserveerde bedrag worden vrijgegeven of waar nodig worden teruggestort. Bij betaling van uw Bestelling met creditcards of Ideal zal het kunnen voorkomen dat het vrijgeven of het terugstorten van het bedrag van uw Bestelling enige tijd vergt (waarbij deze tijd varieert en afhankelijk is van uw bank of de uitgever van uw creditcard). U erkent en gaat ermee akkoord dat wij noch enig Restaurant verantwoordelijk of aansprakelijk voor deze vertraging bij de vrijgave of terug storting van het bedrag van uw Bestelling.


6. KLANTENSERVICE

6.1. Algemeen: De klantenservice is zeer belangrijk voor ons. Onze klantenservice zal dan ook alles in het werk stellen om u bij problemen met uw Bestelling bij te staan, dit met inachtneming van de artikelen 6.5 en 11 van deze Website Voorwaarden. U kunt met de klantenservice contact opnemen door op de Website de button "Hulp nodig" aan te klikken. Daarnaast kunt u contact opnemen met onze Klantenservice via het telefoonnummer of het e-mailadres dat staat vermeld op deze Website.

6.2 Vragen over uw Bestelling: Indien u met uw Bestelling problemen ondervindt kunt u contact opnemen met onze klantenservice zoals hierboven beschreven waarna een van onze medewerkers van de klantenservice het Restaurant met uw vraag zal benaderen.

6.3 Wijziging of annulering: Indien u uw Bestelling wenst te wijzigen of wenst te annuleren nadat uw Bestelling via de Website heeft geplaatst en uw betaling is verwerkt kunt u contact opnemen met de klantenservice zoals hierboven beschreven. De medewerker van de klantenservice zal vervolgens met het Restaurant contact opnemen om aan uw verzoek te kunnen voldoen. Er is echter geen garantie dat onze klantenservice het Restaurant (tijdig) kan bereiken of dat het Restaurant aan uw verzoek zal voldoen omdat het Restaurant bijvoorbeeld al uw Bestelling in behandeling heeft.

6.4 Klachten en suggesties: In het geval u ontevreden bent over het product of de diensten van een Restaurant, kunt u in de vorm recensies en ratings op de Website (de "Recensies") uw commentaar kenbaar maken. De Recensies maken een belangrijk onderdeel uit van onze kwaliteitscontrole.

6.5 Vergoeding: In het geval u ontevreden bent over de kwaliteit van het Product of de diensten van een Restaurant en u een vergoeding, prijsverlaging of enig andere vorm van vergoeding wenst te ontvangen kunt u het Restaurant direct contacteren en waar nodig, de klachtprocedure van het Restaurant volgen. Indien u er niet in slaagt om het Restaurant te bereiken of indien het Restaurant weigert uw klacht in behandeling te nemen kunt u tot uiterlijk 48 uur na het plaatsen van uw Bestelling via de Website onze klantenservice contacteren op de wijze zoals hierboven beschreven. Onze klantenservice zal vervolgens met het Restaurant contact opnemen om namens u een vergoeding te vragen. Wij hebben echter geen controle op de Restaurants en over de kwaliteit van de Producten of diensten die de Restaurants leveren en wij zijn niet in staat, noch zijn wij verplicht om namens het Restaurant u een vergoeding te betalen.


7. LICENTIE

7.1 Voorwaarden voor gebruik: U bent uitsluitend gerechtigd om materiaal van deze Website te downloaden en/of te printen voor eigen persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Houdt u hierbij rekening met de volgende bepalingen:

7.1.1 Tenzij anders is vermeld, behoren alle auteursrechten en alle andere intellectuele eigendomsrechten (waaronder maar niet beperkt tot merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, octrooirechten en andere (geschreven en/of ongeschreven) rechten van intellectuele eigendom) gelegen in deze Website en alle via deze Website door JUST EAT ter beschikking gestelde materialen (waaronder maar niet beperkt tot gegevens, bestanden, foto’s, teksten, lay-out, afbeeldingen, etc.) toe aan JUST EAT of aan licentiegevers van JUST EAT. Deze Website en alle via deze Website ter beschikking gestelde materialen worden (wereldwijd) beschermd door toepasselijke wet- en regelgeving. Enig ander gebruik van deze Website en/of de via deze Website ter beschikking gestelde materialen, anders dan zoals in artikel 7.1 vermeld, is uitdrukkelijk verboden. Voor dergelijk gebruik is de voorafgaande schriftelijke toestemming van JUST EAT uitdrukkelijk vereist.

7.1.2 U bent niet gerechtigd om op enige wijze de digitale of papieren exemplaren van enig bepaald materiaal van deze Website die u in overeenstemming met artikel 7.1 opslaat en/of gebruikt op enige wijze te wijzigen, aan te passen en/of te (her)bewerken. U bent niet gerechtigd om bepaalde foto's, teksten, (grafische) afbeeldingen en/of video- en/of audiomateriaal aan het originele materiaal van de Website toe te voegen, te wijzigen en/of te (her)gebruiken. U dient ervoor te zorgen dat de status van JUST EAT alsmede die van andere auteurs van het materiaal op deze Website te allen tijde wordt erkend.

7.1.3 Voor zover van toepassing, erkent u uitdrukkelijk dat JUST EAT de maker is van danwel auteursrechthebbende is op het materiaal van deze Website.

7.1.4 U bent niet gerechtigd om enig materiaal van deze Website voor commerciële doeleinden te gebruiken zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en/of verleende licentie hiertoe van JUST EAT.

7.2 Zoals onder artikel 7.1 hierboven is beschreven, mag geen enkel (onder)deel van deze Website (geheel of gedeeltelijk) op enige wijze worden openbaar gemaakt, verveelvoudigd, verspreid, gedistribueerd, gereproduceerd, gekopieerd, gewijzigd en/of op enige andere wijze (doen) worden gebruikt of geëxploiteerd (waaronder, maar niet beperkt tot reproductie of opslag op/in andere website(s) of op/in enig elektronisch (opslag)medium) zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming hiertoe van JUST EAT.

7.3 Aan deze Website Voorwaarden zijn geen andere rechten te ontlenen dan welke nadrukkelijk hierboven onder artikel 7.1 is omschreven. Alle rechten die niet expliciet in deze Website Voorwaarden zijn omschreven worden uitdrukkelijk door JUST EAT voorbehouden.


8. WEBSITE TOEGANG

8.1 Website toegang: JUST EAT probeert deze Website – met uitzondering van onderhoudswerkzaamheden - 24 uur per dag voor iedereen beschikbaar te stellen. JUST EAT garandeert echter niet dat deze Website continue beschikbaar is en/of volledig functioneert. Daarnaast garandeert JUST EAT uitdrukkelijk niet dat de servers/systemen waarop deze Website beschikbaar wordt gesteld, altijd (volledig) vrij zijn van virussen, storingen en/of andere schadelijke elementen. JUST EAT sluit iedere aansprakelijkheid die hiermee verband houdt of hiervan het gevolg is uit.

8.2 Opschorting van toegang: Tijd JUST EAT behoudt zich het recht voor om u zonder voorafgaande mededeling de toegang tot deze Website (geheel of gedeeltelijk) te ontzeggen.

8.3 Veiligheidsmaatregelen: Helaas is de overdracht van informatie via internet niet altijd volledig veilig. Hoewel wij zoveel mogelijk veiligheidsmaatregelen proberen te treffen om uw informatie zo goed mogelijk te beschermen, kunnen wij de veiligheid van de door u verzonden gegevens en data via onze Website niet volledig garanderen. Elke informatieoverdracht is dan ook voor eigen risico.


9. BEZOEKERSMATERIAAL EN GEDRAG

9.1 Algemeen:

9.1.1 Anders dan de persoonlijk identificeerbare informatie (persoonsgegevens) welke vallen onder de JUST EAT Privacy Verklaring, wordt alle andere informatie die u verzendt via en/of plaatst op deze Website (waaronder Recensies) beschouwd als niet-persoonlijke en niet-vertrouwelijke informatie (de "Bezoeker Gegevens"). Door het verzenden en/of plaatsen van informatie garandeert u dat u alle rechten bezit die rusten op de door u geplaatste en/of verzonden Bezoeker Gegevens. JUST EAT aanvaardt geen verdere verplichtingen en/of verantwoordelijkheid voor deze door u geplaatste Bezoeker Gegevens. JUST EAT alsmede diegenen die zij hiertoe uitdrukkelijk toestemming verleent, behoudt zich het recht voor om dergelijke door u verzonden en/of geplaatste Bezoekers Gegevens, te distribueren en op enige andere wijze te gebruiken ten behoeve van commerciële en niet-commerciële doeleinden.

9.1.2 U bent verantwoordelijk dat de door u geplaatste en/of verzonden Bezoekers Gegevens niet een inbreuk maken of zullen maken op de beperkingen zoals genoemd in onderstaande paragraven 9.2 en 9.3.

9.2 Beleid Bezoeker Gegevens: Het is uitdrukkelijk verboden om Bezoeker Gegevens te plaatsen, te uploaden en/of te verzenden op en/of naar de Website over te brengen die:

9.2.1 – strijdig zijn met lokale, nationale en/of internationale wet- en/of regelgeving;

9.2.2 - op enige wijze onrechtmatig, misleidend en/of frauduleus zijn;

9.2.3 - bijdraagt aan iedere niet-geautoriseerde of niet-toegestane reclame(-activiteiten);

9.2.4 - virussen en/of andere schadelijke programma's bevat.

9.3 Recensie beleid: Alle beoordelingen, opmerkingen, Recensies en/of enige andere feedback die u via deze Website plaatst, uploadt en/of verzendt mogen in ieder geval niet / geen:

9.3.1 - op enige wijze lasterlijk, obsceen en/of aanstootgevend materiaal bevatten;

9.3.2 - op enige wijze geweld en/of discriminatie bevatten en/of hiertoe aanzetten;

9.3.3 - op enige wijze inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van derden;

9.3.4 - op enige andere wijze in strijd zijn met en/of inbreuk maken op wettelijke rechten van derden

9.3.5 - aanzetten tot enige illegale activiteiten en/of schendingen van de privacy van derden;

9.3.6 - de indruk geven dat deze beoordelingen, opmerkingen en/of feedback van JUST EAT afkomstig zijn;

9.3.7 - de indruk geven dat deze beoordelingen, opmerkingen en/of feedback afkomstig zijn van een ander persoon (dan uzelf) en/of uw relatie met een ander persoon verkeerd doet voorstellen.

9.4 Verwijdering van Recensies: De verboden handelingen zoals hierboven beschreven zijn niet-limitatief. Indien u zich niet houdt aan een of meer van deze genoemde verboden handelingen, behoudt JUST EAT zich het recht voor om iedere door u op de Website geplaatste beoordelingen, opmerkingen, Recensies en/of enige andere feedback en Bezoeker Gegevens, aan te passen of te verwijderen.

9.5 Gebruik van Recensies: De Recensies en andere Bezoeker Gegevens beschikbaar op de Website zijn alleen voor informatie doeleinden op de Website beschikbaar en kunnen niet als de zienswijze, beoordeling of mening van JUST EAT worden aangemerkt. Recensies en de Bezoeker Gegevens geven de mening van onze klanten weer die via de Website of via andere derde partijen een Bestelling hebben geplaatst. Voor zover door de van toepassing zijnde wetgeving toegestaan aanvaarden wij geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor iedere persoon en Recensie en voor de Bezoeker Gegevens, inclusief maar niet beperkt tot fouten, lasterlijk, obsceen en/of aanstootgevend materiaal en materialen die onrechtmatig, misleidend en/of frauduleus zijn.

9.6 Aansprakelijkheid: U stemt ermee in ons schadeloos te stellen voor de door JUST EAT geleden kosten en ontstane schade die voortvloeit uit het geplaatsen en/of verzenden van Bezoekers Gegevens en/of Reviews en andere beoordelingen en opmerkingen die niet voldoen aan hetgeen in dit artikel 9 is beschreven.

9.7 Openbaarmaking: U stemt ermee in dat JUST EAT haar volledige medewerking zal verlenen aan iedere wettelijke autoriteit(en), wanneer deze haar desgewenst verzoekt om de identiteit en/of de locatie van bepaalde personen bekend te maken, indien en voor zover sprake is van enig handelen zoals in dit artikel beschreven.


10. LINKS NAAR EN VAN ANDERE WEBSITES

10.1 Websites van derden: Links naar websites van derden op de Website van JUST EAT worden enkel verstrekt voor uw gemak. Wanneer u van deze links gebruik maakt, verlaat u deze Website. JUST EAT controleert en/of herziet de websites van derden niet en is ook niet verantwoordelijk voor deze websites en/of de inhoud en/of beschikbaarheid hiervan. JUST EAT vertegenwoordigt verder op geen enkele wijze deze websites, het materiaal op deze websites, en/of het resultaat van het gebruik hiervan. Als u besluit om gebruik te maken van een of meerdere van deze websites van derden, is dit geheel voor eigen risico.

10.2 De Website link: U mag te allen tijde deze Website linken aan uw eigen website op voorwaarde dat:

10.2.1 - dit op een rechtmatige en eerlijke manier gebeurt die op geen enkele wijze afbreuk doet aan de goede naam, reputatie en status van JUST EAT en/of niet op enige andere wijze profiteert van of schade berokkent aan JUST EAT en haar onderneming;

10.2.2 - u geen link zult gebruiken van een website gebruikt die niet van u of wanneer een dergelijke link op enige wijze een vorm van associatie met en/of goedkeuring door JUST EAT suggereert, wanneer hiervoor geen rechtvaardige gronden aanwezig zijn.

10.2.3 - enige website waarop de link naar de Website van JUST EAT wordt geplaatst voldoen aan alle (toepasselijke) voorwaarden zoals genoemd in deze Website Voorwaarden (en in het bijzonder aan de in artikel 9 genoemde voorwaarden).

10.2.4 – dat JUST EAT het recht behoudt te allen tijde haar toestemming voor de plaatsing van links naar de Website van JUST EAT in te trekken en/of hiertegen bezwaar te maken.


11. DISCLAIMER

11.1 Website informatie: JUST EAT doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat alle informatie op de Website zo correct en volledig mogelijk wordt weergegeven maar kunnen u niet garanderen dat alle informatie volledig en juist is. Wij kunnen de informatie op deze Website, ten aanzien van de Diensten, Producten of prijzen zonder voorafgaande mededeling aanpassen. De informatie op deze Website beschikbaar gesteld kan verouderd zijn en we hebben geen verplichting om deze informatie te vernieuwen.

11.2 Allergieën, dieet en menu-informatie: Wij kopiëren de Product namen, omschrijvingen, prijzen, aanbiedingen en warmte- en/of allergiewaarschuwingen (de "Menu Informatie") zo nauwkeurig mogelijk van het menu dat door de Restaurants aan ons ter beschikking wordt gesteld. De Restaurants zijn echter verantwoordelijk voor de aanlevering van de correcte Menu Informatie en dienen ervoor zorg te dragen dat de Menu Informatie juist en volledig is. Als u twijfelt over de door de Restaurants geleverde informatie, raden wij u uitdrukkelijk aan hierover tijdig en voorafgaand aan plaatsen van uw Bestelling met het betreffende Restaurant contact op te nemen.

11.3 Doen en nalaten van Restaurants: De overeenkomst voor de aanschaf en levering van de Producten komt tot stand tussen u en het Restaurant waar u uw Bestelling heeft geplaatst. Wij hebben geen controle over het doen en nalaten van de Restaurants. Met deze algemene opmerking in acht nemende erkent u en stemt u door het gebruik van de Website ermee in dat:

11.3.1 – wij geen enkele garantie geven dat het via de Website bestelde Product van afdoende kwaliteit is en/of voldoet aan uw verwachtingen en iedere aanspraak op een dergelijke garantie wijst JUST EAT uitdrukkelijk van de hand.

11.3.2 – de te verwachten lever- en afhaaltijden door de Restaurants worden gegevens en dat deze tijden slechts indicatief zijn. Wij noch de Restaurants garanderen dat de Bestellingen binnen deze indicatieve tijden geleverd of afgehaald kunnen worden.

11.3.3 – wij de Restaurants stimuleren om alle Bestellingen te accepteren en geweigerde Bestellingen zo spoedig mogelijk (per e-mail) aan u zullen communiceren indien het Restaurant uw Bestelling heeft geweigerd. Wij kunnen niet garanderen dat Restaurants uw Bestelling zal accepteren. De Restaurants hebben de bevoegdheid om Bestellingen te weigeren bijvoorbeeld vanwege drukt of weersomstandigheden, of vanwege iedere andere reden.

11.4 Voor zover wettelijk toegestaan, biedt JUST EAT u toegang tot deze Website en haar diensten onder uitsluiting van alle verklaringen, garanties, voorwaarden en/of andere bepalingen (inclusief wettelijke bepalingen die van toepassing kunnen zijn op deze Website en de door JUST EAT aangeboden diensten).


12. AANSPRAKELIJKHEID

12.1 Algemeen: Niets in deze Website Voorwaarden beperkt of sluit op enige wijze de aansprakelijkheid van JUST EAT door dood of persoonlijk letsel als gevolg van enige nalatigheid door JUST EAT uit. Hetzelfde geldt voor enige aansprakelijkheid van JUST EAT uit hoofde van frauduleus handelen, (schending van) wettelijke rechten of enige andere aansprakelijkheid van JUST EAT die niet op grond van enige toepasselijke wet- of regelgeving kan worden uitgesloten en/of beperkt.

12.2 Uitsluiting van aansprakelijkheid: JUST EAT (inclusief alle bedrijven binnen de JUST EAT groep en alle functionarissen, directeuren, medewerkers, aandeelhouders en/of agenten van ieder van hen) sluiten iedere aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid uit (voor zover wettelijk toegestaan) voor ieder verlies en/of schade (van welke omvang en soort dan ook en met inbegrip van enige, indirecte, bijkomende of gevolgschade of enig verlies van inkomsten, winst, goodwill, gegevens, contracten en/of verlies of schade die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met werkonderbrekingen, verlies van kansen, verlies van verwachte besparingen, slecht beheer of verspilde (werk)tijd en/of enig onrechtmatige handelen (inclusief enige nalatigheid) die voortvloeit uit en/of verband houdt met:

- onze diensten;

- deze Website;

- de juistheid van de door de Restaurants op onze Website verstrekte informatie;

- de producten en de diensten, handelingen en/of nalatigheden van de Restaurants;

- het (niet-)gebruik van deze Website, alle websites verbonden aan deze Website (via links), de Recensies en/of de Bezoeker Gegevens, op deze website.

12.3 Beperking van aansprakelijkheid: Indien u schade lijdt door het toerekenbaar tekortschieten van JUST EAT, dan is de aansprakelijkheid van JUST EAT beperkt tot directe schade en tot maximaal een bedrag gelijk aan tweemaal het bedrag van uw totale bestelling of € 150,- (zegge: honderdenvijftig euro). Het laagste bedrag is steeds van toepassing.

12.4 Additionele kosten: Indien uw gebruik van (het materiaal op) deze Website leidt tot enige onderhoudswerkzaamheden, reparaties en/of aanpassingen van deze Website, apparatuur, software en/of data, bent u volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle hierdoor door u te maken of gemaakte kosten en te lijden of geleden schade.


13. BEËINDIGING

13.1 Gronden voor beëindiging: JUST EAT is te allen tijde en geheel naar eigen inzicht gerechtigd om u de toegang en/of het gebruik van de Website en onze diensten onmiddellijk (permanent of tijdelijk) te ontzeggen en/of te beëindigen, wanneer:

13.1.1 JUST EAT er redelijkerwijs van overtuigd is dat u in strijd met artikel 7 (Licentie) heeft gehandeld;

13.1.2 U Recensies, Gebruikers Gegevens of andere informatie op de Website heeft geplaatst, ge-upload, verspreid of anderzijds heeft gebruikt op een manier die in strijd is met de artikel 9 van deze Website Voorwaarden;

13.1.3 JUST EAT er redelijkerwijs van overtuigd is dat u hebt gehandeld in strijd met artikel 10 van deze Website Voorwaarden;

13.1.4 U op een andere wijze in strijd met een of meerdere bepalingen van deze Website Voorwaarden heeft gehandeld.

13.2 Verplichtingen bij beëindiging: Bij permanente of tijdelijke beëindiging dient u onmiddellijk alle gedownloade of geprinte uittreksels van deze Website te vernietigen.


14. MEDEDELINGEN

14.1 Toepasselijke wet- en regelgeving kan vereisen dat bepaalde informatie en mededelingen die wij aan u versturen schriftelijk dient te zijn. Wanneer u van deze Website gebruik maakt, accepteert u echter dat wij deze informatie en mededelingen (voornamelijk) per e-mail aan u zullen toesturen. Wij zullen per e-mail contact met u opnemen of via mededelingen op deze Website u van informatie voorzien. U gaat akkoord met deze elektronische communicatie en – indien nodig en voor zover vereist – erkent dat alle overeenkomsten, berichten, informatie en/of andere mededelingen die wij elektronisch aan u bekend maken voldoen aan enige wet- en regelgeving die in een dergelijk geval schriftelijke mededelingen voorschrijft. Deze voorwaarde heeft geen verdere invloed op uw wettelijke rechten.


15 OVERMACHT

15.1 Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verzuim en/of enige vertraging in de uitoefening van een of meerdere van onze verplichtingen uit hoofde van een overeenkomst, indien en voor zover dit is veroorzaakt door enige oorzaak of gebeurtenis waar wij redelijkerwijs geen invloed op kunnen uitoefenen ("overmacht").

15.2 Overmacht omvat iedere van buiten komende oorzaak, gebeurtenis en/of handeling waar wij geen invloed op kunnen uitoefenen. Overmacht omvat in ieder geval:

a) stakingen, buitensluitingen en/of andere collectieve (stakings)acties;

b) burgerlijke onrust, oproer, invasies, terroristische aanslagen (of dreigingen hiervoor), oorlogen (of dreigingen hiervoor);

c) branden, ontploffingen, stormen, overstromingen, aardbevingen en –verschuivingen, epidemieën en/of natuurrampen;

d) onmogelijkheid om gebruik te maken van spoorwegen, scheepvaart, vliegtuigen, autovervoer of andere middelen van openbaar of ander (eigen) vervoer;

e) onmogelijkheid om gebruik te maken van openbare en/of particuliere telecommunicatienetwerken;

f) wetten, besluiten, voorschriften en/of andere overheidsbeperkingen.

15.3. Ingeval van Overmacht worden onze contractuele verplichtingen uit hoofde van enige overeenkomst geacht te zijn opgeschort zolang de situatie van Overmacht zich voordoet. Wij doen al hetgeen redelijkerwijs mogelijk om te proberen deze situatie van Overmacht zo spoedig mogelijk te beëindigen of een oplossing te vinden zodat wij onze contractuele verplichtingen uit hoofde van enige overeenkomst, ondanks deze Overmacht, alsnog kunnen uitoefenen.


16. AANVULLENDE BEPALINGEN

16.1 Privacy Verklaring: Wij zijn begaan met het beschermen van uw privacy en veiligheid. Alle persoonsgegevens die wij van u verzamelen worden verwerkt in overeenstemming met onze Privacy Verklaring. Deze Privacy Verklaring maakt onderdeel uit van deze Website Voorwaarden en is hier te raadplegen.

16.2 Andere bepalingen: U dient tevens (i) ons Cookie Beleid door te nemen om te vernemen hoe en waarom wij cookies gebruiken om de kwaliteit van deze Website en onze diensten te verbeteren,(ii) onze Algemene Voorwaarden Korting Codes door te nemen voor informatie over het gebruik van kortingscodes en (iii) onze Algemene Actie Voorwaarden door te nemen voor meer informatie over de voorwaarden die gelden bij speciale acties die wij van tijd tot tijd kunnen aanbieden. Al deze voorwaarden maken door deze referentie integraal onderdeel uit van deze Website Voorwaarden.

16.3 Geldigheid: Indien een of meerdere van de bepalingen in deze Website Voorwaarden op enig moment door enige rechterlijke instantie of autoriteit geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of niet-uitvoerbaar wordt verklaard, dan heeft dit geen invloed op de overige bepalingen. In een dergelijk geval blijven de overige bepalingen in deze Website Voorwaarden geheel en onverkort van kracht.

16.4 Volledige overeenkomst: Deze Website Voorwaarden alsmede alle overige documenten waarnaar deze Website Voorwaarden verwijzen, bevatten alle afspraken zoals deze tussen partijen terzake van (het gebruik van) deze Website zijn gemaakt. Deze afspraken vervangen alle eerdere afspraken welke partijen hieromtrent met elkaar hebben gemaakt.

16.5 Afstand van recht: Iedere (gehele of gedeeltelijke) vertraging of niet-handhaving van enige bepaling van deze Website Voorwaarden door u of JUST EAT, wordt niet geïnterpreteerd als enige afstand van uw of onze rechten of rechtsmiddelen.

16.6 Overdraagbaarheid: U bent niet gerechtigd uw rechten of verplichtingen zoals beschreven in deze Website Voorwaarden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van JUST EAT over te dragen. JUST EAT is gerechtigd haar rechten en verplichtingen zoals beschreven in deze Website Voorwaarden zonder uw schriftelijke voorafgaande toestemming (geheel of gedeeltelijk) aan derden over te dragen, waaronder maar niet beperkt tot situaties waarin JUST EAT een joint-venture aangaat, of sprake is van een overname en/of verkoop.

16.7 Titels: De titels in deze Website Voorwaarden zijn slechts bedoeld voor uw gemak. Deze titels zijn niet van invloed op de interpretatie van de inhoud van deze Website Voorwaarden.


17. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

17.1 Deze Website Voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Geschillen naar aanleiding van deze Website Voorwaarden of die hiermee verband houden worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter in Utrecht.II. PRIVACY VERKLARING

JUST EAT Benelux B.V. ("JUST EAT") is verantwoordelijk voor het verwerken van uw (persoons)gegevens die u via www.justeat.nl ("Website") aan JUST EAT verstrekt. Wij zijn begaan met de privacy van alle deelnemers en bezoekers van deze Website. Deze Privacy Verklaring geeft u uitleg over op welke wijze de persoonsgegevens die wij van u tot onze beschikking krijgen, gebruiken en beschermen.

JUST EAT houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot de door u verstrekte persoonsgegevens alsmede de gebruikersinformatie die betrekking heeft op persoonlijke informatie of waarvan persoonlijke informatie kan worden afgeleid. Met de door u verstrekte persoonsgegevens wordt vertrouwelijk omgegaan.

Door het bezoeken van deze Website en/of gebruik maken van onze diensten op deze Website, gaat u akkoord en geeft u toestemming tot de verwerking, gebruik en/of doorgifte door JUST EAT van uw persoonsgegevens zoals in deze Privacy Verklaring omschreven. Indien u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze Privacy Verklaring, verzoeken wij u geen gebruik van deze Website en/of onze diensten te maken.


1. VERWERKING VAN UW GEGEVENS

1.1 Wanneer u zich als deelnemer via deze Website registreert en u een gebruikersaccount aanmaakt en/of een bestelling plaatst, wordt u gevraagd om bepaalde persoonsgegevens over uzelf te verstrekken zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, adresgegevens, geboortedatum en creditcard- en/of bankpasgegevens. Deze persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor de administratie en uitvoering van de Website en onze dienstverlening. Daarnaast houden wij via deze Website ook algemene (niet-persoonlijke) (bezoek)gegevens bij alsmede gegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt (waaronder het plaatsen van beoordelingen, feedback en/of overige informatie op deze Website, het verzenden van chatberichten aan onze klantenservice en/of het verzenden van e-mails aan ons).

1.2 Bij het gebruik van JUST EAT informatie en/of deze Website of onze diensten via een mobiel apparaat zoals, mobiele telefoon, tablet en andere (mobiele) apparatuur/technologie inclusief mobiele applicaties, dient u ervan uit te gaan dat ons Privacy Beleid van toepassing is op de wijze waarop wij uw persoonlijke gegevens verkrijgen en gebruiken. Wij kunnen technische informatie opslaan (zoals de locatie gegevens en specificaties van of prestatiegegevens van uw apparaat, drager of operationeel systeem, verbinding specificaties, IP-adressen, wijze van mobiele betalingen, interacties met andere retail technologie zoals NFC tags, QR codes en het gebruik van mobiele vouchers). Tenzij u via uw apparaat of netwerkinstellingen heeft aangegeven anoniem te willen kunnen wij deze informatie automatisch verzamelen en gebruiken indien u deze Website of diensten via uw mobiele apparaat of via elke JUST EAT mobiele applicatie gebruikt.


2. GEBRUIK VAN UW GEGEVENS

2.1 Uw (persoons)gegevens gebruiken wij om u toegang tot de relevante onderdelen van deze Website te verstrekken en om u zo goed mogelijk te voorzien in de diensten waarvan u gebruik wenst te maken. Het stelt ons of het Restaurant waar u uw Bestelling heeft geplaatst tevens in staat om facturen aan u te verzenden en - indien nodig - contact met u op te nemen over de juiste uitvoering van onze dienstverlening. Wij en/of het Restaurant kunnen uw gegevens gebruiken om u van de status van uw Bestelling op de hoogte te houden of u van andere informatie over uw Bestelling te voorzien via e-mail, telefoon of mobiele communicatie (zoals SMS, MMS etc). Wij gebruiken uw (persoons)gegevens verder voor de administratie en afhandeling van uw bestellingen en de administratie, ondersteuning, verbetering en verdere ontwikkeling van (de inrichting van) deze Website en onze dienstverlening. Uw (persoons)gegevens gebruiken wij verder voor nadere statistische en/of analytische doeleinden (waaronder het klik- en bezoekgedrag op deze Website). Waar van toepassing, nu en in de toekomst heeft u wellicht de mogelijkheid om een voorkeur voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens zoals in onze Privacy Verklaring nader omschreven aan te geven en dit zou u kunnen aangeven door de manier waarop u van onze diensten gebruik maakt, bijvoorbeeld door middel van mobiele apparatuur, mobiele applicaties etc.

2.2 Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om contact met u op te nemen (via e-mail) waarbij wij vragen naar uw mening over onze Website en/of onze diensten en om u op de hoogte te stellen over belangrijke ontwikkelingen en veranderingen die betrekking hebben op deze Website en/of onze dienstverlening.

2.3 Als u hiervoor uw toestemming heeft gegeven, kunnen wij uw persoonsgegevens eveneens gebruiken om contact met u op te nemen (via telefoon, mobiele berichtgeving (SMS, MMS, etc.) en/of via e-mail) over onze andere producten en/of diensten die mogelijk interessant voor u zijn.

2.4 Als u hiervoor uw toestemming heeft gegeven, kunnen wij uw persoonsgegevens ter beschikking stellen aan bepaalde zorgvuldig door ons geselecteerde bedrijven om contact met u op te nemen (via telefoon of mobiele berichtgeving (SMS, MMS, etc.) en/of via e-mail) over bepaalde producten en/of diensten die mogelijk interessant voor u zijn.

2.5 Middels het via deze Website vrijwillig plaatsen van Recensies, feedback en/of overige informatie over deze Website, uw bestellingen, restaurants en/of onze dienstverlening, geeft u ons toestemming om zulke informatie in het kader van onze dienstverlening op deze Website en in adverteer- of reclamemateriaal te gebruiken en/of af te beelden. In deze gevallen zullen wij u niet persoonlijk identificeren en u enkel bij uw voornaam en woonplaats (en overige informatie waarvoor u voor deze doeleinden toestemming geeft) identificeren.


3. OPENBAAR MAKEN VAN UW GEGEVENS

3.1 JUST EAT maakt onderdeel uit van de JUST EAT Groep (een groep van internationaal opererende bedrijven). De persoonsgegevens die u aan ons ter beschikking stelt worden kunnen door ons opgeslagen op onze servers op enige locatie(s) buiten de Europese Economische Ruimte (E.E.R). De toegang tot uw persoonsgegevens is beperkt tot JUST EAT medewerkers (binnen en buiten Nederland) en medewerkers van bedrijven binnen de JUST EAT groep (onze holdingmaatschappij JUST EAT Group Holdings Ltd. en haar dochterondernemingen) die voor of namens ons optreden op grond van de doeleinden zoals beschreven in deze Privacy Verklaring en voor mogelijke andere (toekomstige) doeleinden waarover wij u tijdig via deze Privacy Verklaring op de hoogte stellen. Landen buiten de E.E.R. hebben niet altijd afdoende wet- en regelgeving ter bescherming van uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan en nemen alle maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met deze Privacy Verklaring worden gebruikt en dergelijk gebruik voldoet aan alle toepasselijke wet- en regelgeving.

3.2 De persoonsgegevens die u aan ons ter beschikking stelt kunnen eveneens door ons worden gebruikt voor doorgifte aan derden die voor ons optreden op basis van de doeleinden zoals beschreven in deze Privacy Verklaring en ten behoeve van de noodzakelijke administratie en uitvoering van deze Website en/of onze diensten. Zo kunnen uw persoonsgegevens door ons beschikbaar worden gesteld aan onze data verwerkingscentra, IT-service providers en/of andere derden voor de administratie, afhandeling en verwerking van de door u geplaatste Bestellingen, de door u via de Website uitgevoerde (creditcard)betalingen en/of ondersteunende diensten. Ook worden uw persoonsgegevens gebruikt voor doorgifte aan de bij ons aangesloten restaurants. Door het beschikbaar stellen van uw persoonsgegevens, gaat u met een dergelijke doorgifte aan en gebruik door derden akkoord. Wij doen er alles aan en nemen alle maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met deze Privacy Verklaring worden gebruikt en dergelijk gebruik voldoet aan alle toepasselijke wet- en regelgeving.

3.3 Met uw voorafgaande goedkeuring kunnen wij zorgvuldig geselecteerde derde partijen, waaronder marketing en advertentie bedrijven en onze aanverwant ondernemingen toestaan met u van tijd tot tijd contact op te nemen voor diensten die voor u wellicht interessant zijn. Deze derden partijen kunnen u tevens per post, telefoon en via mobiele berichten (SMS, MMS, etc) benaderen. Indien u liever niet langer door deze derde partijen benaderd wenst te worden kunt u dit via onderstaande (in paragraaf 7 opgenomen) contactgegevens kenbaar maken en/of door uw profiel overeenkomstig aan te passen.

3.4 Ingeval van een fusie, acquisitie, verkoop, joint-venture en/of ingeval van iedere andere verandering van zeggenschap binnen JUST EAT, behoudt JUST EAT het recht voor om de door haar verwerkte persoonsgegevens – als onderdeel van een dergelijke fusie, acquisitie, verkoop, joint-venture en/of iedere andere verandering van zeggenschap – aan enige derde over te dragen.

3.5 Wij behouden ons het recht voor om uw persoonsgegevens beschikbaar te stellen of te delen indien wij op grond van wet- en/of regelgeving hiertoe verplicht zijn (of van mening zijn hiertoe verplicht te zijn), met het oog op de handhaving van onze Website Voorwaarden of iedere andere overeenkomst, om de rechten van JUST EAT, restaurants of derden op enige wijze te verdedigen en/of te beschermen. Dit omvat mede het uitwisselen van uw persoonsgegevens met andere ondernemingen en andere organisaties met als doel preventie van en bescherming tegen frauduleus handelen.


4. VEILIGHEID EN BEWARING VAN GEGEVENS

4.1 Wij treffen adequate beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen niet-geautoriseerde toegang, illegale verwerking, verlies, vernietiging, wijziging en/of beschadiging.

4.2 Als u een wachtwoord heeft gekozen waarmee u toegang krijgt tot bepaalde onderdelen van deze Website, bent u zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van dat wachtwoord. Wij adviseren u om uw wachtwoord met niemand te delen.

4.3 Helaas zijn aan de overdracht van informatie en verwerking van persoonsgegevens via internet altijd bepaalde risico’s verbonden en is dit niet volledig veilig. Hoewel wij alle mogelijke beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen, kunnen wij de veiligheid van de door u via deze Website overgebrachte persoonsgegevens niet volledig garanderen; elke overdracht van informatie is op eigen risico. Na ontvangst van uw persoonsgegevens, hanteren wij strikte procedures en beveiligingsmaatregelen om ongeoorloofde toegang te voorkomen.

4.4. Bezoekgegevens worden door ons op reguliere basis (elke 12 maanden) verwijderd of geanonimiseerd. Persoonsgegevens worden door ons niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de uitvoering van uw deelname aan onze Website en onze diensten.

4.5 U kunt altijd uw deelname aan onze Website en gebruik van onze diensten beëindigen door uw gebruikersaccount te verwijderen. Dit kunt u doen via de Website onder de pagina "Mijn JUST EAT" onder de button "Bewerk Profiel" (en vervolgens klikken op "Verwijder account"). Verwerking van uw uitschrijving en verwijdering van uw persoonsgegevens vindt dan zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 1 maand na uw uitschrijving door ons plaats. Totdat uw uitschrijving is verwerkt blijft deze Privacy Verklaring onverkort van kracht.


5. TOEGANG TOT GEGEVENS

5.1 U heeft altijd het recht om inzage te verkrijgen in de persoonsgegevens die wij van u hebben geregistreerd. U kunt ons verzoeken om deze (persoons) gegevens aan u te verstrekken (het "Inzage Verzoek"). Indien u hiervan gebruik wenst te maken, neemt u dan contact met ons op (via onze contactgegevens zoals onder paragraaf 7 weergegeven. In een dergelijk geval hebben wij het recht om een vergoeding te vragen van maximaal € 5,00 ter voldoening van de door ons gemaakte administratieve kosten voor het verstrekken van deze informatie.

5.2 Om er zeker van te zijn dat de door u ingevoerde (persoons)gegevens volledig juist en up-to-date zijn, kunt u deze altijd zelf bekijken en zonodig aanpassen. Dit kunt u doen via de Website onder pagina "Mijn JUST EAT".


6. WIJZIGINGEN

6.1 JUST EAT behoudt zich het recht voor om (tussentijds) wijzigingen in deze Privacy Verklaring aan te brengen. Elke verandering in deze Privacy Verklaring zal worden geplaatst op deze Website en – waar nodig en indien mogelijk – via notificatie per e-mail. Controleer daarom regelmatig deze Privacy Verklaring voor het privacybeleid van JUST EAT.


7. CONTACT

7.1 Alle opmerkingen, vragen en klachten en/of verzoeken met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens en deze Privacy Verklaring zijn welkom en dienen te worden gericht aan:

JUST EAT Benelux B.V., Vleutenseweg 386, 3532 HW, Utrecht.

U kunt hiervoor ook e-mailen naar info@justeat.nl of bellen met tel. 030 744 00 60 (lokaal tarief) of chatten met onze Klantenservice via www.justeat.nl.

JUST EAT is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30190931. Het BTW-nummer van JUST EAT is 8134.21.500.B.01.


III. ALGEMENE VOORWAARDEN KORTINGSCODES


Algemeen

1. De volgende algemene voorwaarden kortingscodes ("Voorwaarden Kortingscodes") zijn van toepassing op alle kortingscodes uitgegevens door JUST EAT voor het gebruik op de Website en omvatten zowel tegoedbonnen ("Tegoedbonnen") als kortingsbonnen ("Kortingsbonnen" en samen met de Tegoedbonnen de "Bonnen").

2. De Voorwaarden Kortingscodes zijn ook van toepassing op individuele Bonnen en specifieke voorwaarden ("Specifieke Voorwaarden") zullen ook op de individuele Bonnen van toepassing zijn. Deze Specifieke Voorwaarden zullen op de Bonnen worden gespecificeerd of kunnen ten tijde van het uitgeven van de Bonnen kenbaar worden gemaakt.

3. U kunt de Bonnen van JUST EAT alleen gebruiken om korting te krijgen op het ordertotaal bij het afrekenen van online bestellingen op justeat.nl.


Specifieke voorwaarden voor het gebruik van Tegoedbonnen

4. Tegoedbonnen moeten worden geregistreerd bij een online JUST EAT profiel via http://www.justeat.nl via het aantal dagen zoals op de Tegoedbon vermeld en/of direct bij uitgifte van de Tegoedbon worden gebruikt door middel van het invoeren van de code die staat vermeld op de Tegoedbon (de "Tegoed Code"). Indien de Tegoedbon voor de vervaldatum wordt gebruikt zal het tegoed op het JUST EAT klantenprofiel met het relevante bedrag worden gecrediteerd. Tenzij anders in de Specifieke Voorwaarden vermeld zal ieder tegoed binnen 6 maanden na uitgifte van de Tegoedbon gebruikt moeten worden.

5. Indien het bedrag van uw Bestelling lager is dan het bedrag van uw Tegoedbon, welk bedrag tevens op uw online JUST EAT profiel is bijgeschreven, heeft u geen recht op wissel- of contant geld. Het resterende bedrag zal op uw online JUST EAT profiel worden bijgeschreven en zal bij toekomstige Bestellingen worden verrekend.

6. Indien het bedrag van uw Bestelling hoger is dan het bedrag van uw Tegoedbon, welk bedrag tevens op uw online JUST EAT profiel is bijgeschreven, dient u het resterende bedrag met uw betaalkaart of via Ideal te voldoen.

7. Tegoedbonnen en Tegoed Codes zijn slechts geldig voor eenmalig gebruik. Als de Tegoed Code (bevoegd of onbevoegd) is gebruikt zal de code niet langer geldig zijn. Ontvangers van Tegoed Codes zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik van hun Tegoed Codes.


Specifieke voorwaarden voor het gebruik van Kortingsbonnen

8. Kortingsbonnen moeten worden gebruikt voor de datum die op de Kortingsbon staat vermeld en/of de datum die bij de uitgifte van de Kortingsbon is medegedeeld. De Kortingsbon is na de gespecificeerde vervaldatum niet langer geldig.

9. In het geval dat er via justeat.nl 2.000 keer gebruik wordt gemaakt van één kortingscode vervalt de kortingscode automatisch ongeacht de geldigheidsduur en vervaldatum. Vanaf dat moment is de kortingscode niet langer geldig en kan je hier geen gebruik meer van maken.


Algemene voorwaarden voor alle Bonnen

10. Het recht om de Bon te gebruiken is persoonlijk en kan niet worden overgedragen. Anders dan door de originele ontvanger van de Bon mogen Bonnen op geen enkele wijze en in welke vorm dan ook gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd of gepubliceerd worden.

11. Tenzij anders is de Specifieke Voorwaarden vermeld:

11.1 mogen de Bonnen niet worden gebruikt in combinatie met andere Bonnen, kortingsacties en/of promoties die van tijd tot tijd zullen worden aangeboden.

11.2 zal iedere Bon eenmalig door de ontvanger kunnen worden gebruikt.

12. Door het gebruik van de Bon garandeert u dat u de rechtsgeldige ontvanger bent van de Bon en dat u de Bon in overeenstemming met deze Voorwaarden Kortingscodes, van toepassing zijnde wetgeving en naar goed vertrouwen zult gebruiken. Als JUST EAT van oordeel is dat een Bon in strijd met deze Voorwaarden Kortingscodes, van toepassing zijnde wetgeving en/of goed vertrouwen wordt gebruikt heeft JUST EAT het recht om uw Bon te annuleren of te weigeren.


Overige Voorwaarden

13. Houdt u er rekening mee dat bij betaling van de Bestelling met creditcards (anders dan via Ideal) uw bank het bedrag van uw Bestelling op uw rekening voor enige tijd zal reserveren voordat het daadwerkelijk van uw rekening zal worden afgeschreven. Het door uw bank gereserveerde bedrag zal gedurende de periode van deze reservering niet op uw rekening beschikbaar zijn.

14. Bonnen zijn niet overdraagbaar en/of inwisselbaar voor geld, in welke vorm dan ook.

15. Wij zijn niet aansprakelijk jegens de klant of huishouden voor verliezen of vorderingen die voortvloeien uit de weigering, annulering en/of intrekking van de Bon of die voortvloeien uit een gebrek van de klant of huishouden waardoor de Bon niet kan worden gebruikt.

16. JUST EAT behoudt het recht om deze Voorwaarden Kortingscodes voor het gebruik van de kortingscodes, tussentijds en naar eigen inzicht en goeddunken op ieder moment te wijzigen, aan te vullen en/of aan te passen. JUST EAT raadt u daarom aan deze Voorwaarden via de Website regelmatig te raadplegen.

17. Alle overige voorwaarden van JUST EAT zijn van toepassing.


IV. Algemene Actie Voorwaarden

1. De navolgende algemene voorwaarden (de "Algemene Actie Voorwaarden") gelden bij alle door JUST EAT aangeboden acties.

2. De individuele acties kunnen tevens van de Algemene Actie Voorwaarden afwijkende en/of aanvullende voorwaarden stellen ("Specifieke Actie Voorwaarden") die nader worden gespecificeerd in verband met de desbetreffende individuele actie.

3. De acties zijn slechts bedoeld voor personen woonachtig in Nederland en die de leeftijd van 18 jaren hebben bereikt. Medewerkers van JUST EAT, haar dochter- en andere aan haar verbonden ondernemingen, families, agenten en andere verbonden personen zijn uitgesloten van deelname aan de acties.

4. Winnaars van de acties zijn zelf verantwoordelijk voor het kunnen incasseren van de relevante prijs zoals deze nader in de Algemene Actie Voorwaarden en iedere Specifieke Actie Voorwaarden nader is omschreven.

5. JUST EAT behoudt zich het recht voor om de rechten van de winnaar van de competitie in te trekken indien de winnaar de prijs niet binnen de in de Specifieke Actie Voorwaarden gespecifieerde termijn accepteert of incasseert.

6. Door het invullen en indienen van een actie inschrijvingsformulier gaat u akkoord met de Algemene Actie Voorwaarden en de desbetreffende Specifieke Actie Voorwaarden.

7. De Algemene Actie Voorwaarden en iedere Specifiek Actie Voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht en ieder daaruit voortvloeiend geschil naar worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht, Nederland.

8. Persoonsgegevens verzameld als onderdeel van een Just-Actie worden behandeld conform de in Nederland geldende data protectie wetgeving. Zie voor meer informatie onze Privacy Verklaring.

9. JUST EAT behoudt zich het recht voor om acties op ieder moment en zonder voorafgaande mededeling in te trekken en/of te wijzigen en/of de Algemene Actie Voorwaarden en/of de Speciale Actie Voorwaarden aan te passen.

10. De in het kader van de acties door JUST EAT genomen besluiten zijn definitief en over deze besluiten zal niet worden gecorrespondeerd.

11. Voor vragen en klachten over de acties kunt u contact opnemen met onze klantenservice. U kunt met onze klantenservice contact opnemen door (i) op de Website de button "Hulp nodig" aan te klikken, het telefoonnummer 030 744 00 60 te bellen en/of (iii) een e-mail te sturen aan klantenservice@justeat.nl. Gelieve hierbij u naam en contactgegevens en een duidelijke omschrijving van uw vraag of klacht te verstrekken.

12. Deze voorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

13. Alle overige voorwaarden van JUST EAT zijn van toepassing.

Specifieke Actie Voorwaarden Gratis Eten

1. De competitie "Gratis Eten" is geldig van 1 januari 2014 tot 1 juli 2014 en wordt exclusief aan JUST EAT leden aangeboden.

2. Nieuwe JUST EAT leden kunnen deelnemen aan deze competitie op voorwaarde dat zij zich tussen 1 januari 2014 en 1 juli 2014 bij JUST EAT hebben aangemeld. Elk nieuw JUST EAT lid kan slechts een geldig inzending indienen.

3. Bestaande members hoeven zich niet aangemeld te hebben in de genoemde periode.

4. De prijzen in de competitie "Gratis Eten" bestaan uit het verkrijgen van een tegoed ter waarde van €250,- waarmee via JustEat.nl producten kunnen worde besteld.

5. De winnaar van de competitie "Gratis Eten" wordt willekeurig geselecteerd en in de eerste week van juli 2014 via e-mail op de hoogte gesteld.

6. Met het invullen van je e-mailadres, ga je ermee akkoord dat we je naam mogen gebruiken in alle uitingen over de uitslag van de competitie "Gratis Eten".

7. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

8. Alle standaard voorwaarden van JUST EAT zijn van toepassing.